SEMINAR ANTARABANGSA PRODUK DAN PERKHIDMATAN HALALAN THAYYIBAN

05junAll Day07SEMINAR ANTARABANGSA PRODUK DAN PERKHIDMATAN HALALAN THAYYIBAN“Enhancing Halal Sustainabilty through Maqasid Shariah” / “Memperkasa Kelestarian Halal melaluii Maqasid Shariah”(All Day) Event Organized ByUniversiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA)TypeIslamic - MYCE 2023

Event Details

Seminar ini adalah merupakan perkongsian ilmu di kalangan ahli akademik, pihak pemain industri, pakar halal dan sebagainya dalam sama-sama memperkasa agenda halal sekaligus memberi input untuk pembangunan industri halal tempatan dan luar negara.

Di samping itu juga, memperkenalkan dan menyediakan platform perbincangan antara badan-badan berautoriti halal serantau dan antarabangsa dan seterusnya menyerlahkan keistimewaan dan kelebihan industri halalan thayyiban dalam menyeru manusia sejagat menerusi kesempurnaan, keindahan dan ketetapan syariah dan undang-undang.

Location

Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah

Time

June 5 (Monday) - 7 (Wednesday)

Instagram

official.unissa
Go to Top