05junAll Day06Konferensi Antarabangsa Islam Borneo ke-15 (KAIB XV)International Convention Center (ICC)TypeIslamic

Event Details

Konferensi Antarabangsa Islam Brunei (KAIB) merupakan projek tahunan. Kewujudannya yang memberi tumpuan terhadap perkembangan Islam di Borneo ini adalah suatu yang amat penting. Ia adalah berperanan sebagai tempat mengkaji, mengumpul serta menyampaikan maklumat-maklumat dan ilmu untuk kepentingan ummah. Dan menjadi rujukan bagi perkembangan Islam di Borneo, menjalankan penyelidikan dan penerbitan tentang Islam dan umat Islam di Borneo dalam pelbagai disiplin ilmu serta mewujudkan jaringan (network) antara provinsi di Kalimantan dengan Sarawak, Sabah dan Brunei. Dalam konferensi ini juga akan diadakan seminar yang terdiri daraipada pembentang perdana, ucaptama, pembentang-pembentang dan peserta terdiri daripada tenaga akademik, pegawai-pegawai kerajaan dan pelajar dari dalam serta luar negara.

Go to Top