01jun8:30 AM4:30 PMPersidangan Waqaf AntarabangsaMain Conference Hall, ICC, International Convention Centre, BerakasTypeIslamic Week

Event Details


Objektif:

  • Memberi kefahaman mengenai wakaf dan peranan wakaf secara komprehensif dalam menstabilkan dan menjana ekonomi
  • Menghuraikan akta dan perundangan yang berkaitan dengan waqaf
  • Menyampaikan isu dan cabaran dihadapi dalam perlaksanaan dan pengurusan wakaf di negara-negara jiran
  • Mengenalpasti platfom waqaf yang bersesuaian dan praktikal di Negara Brunei Darussalam

Sukacita menjemput biskita untuk menyaksikan pembentangan Kertas Perdana dan Kertas-Kertas Utama Persidangan Waqaf Antarabangsa anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama dengan kerjasama Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) dan Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPUSB) sempena Brunei Mid Year Conference and Exhibition 2022 (MYCE 2022), melalui penstriman secara langsung seperti keterangan yang berikut:

Hari dan Tarikh:
Hari Rabu, 1 Zulkaedah 1443 bersamaan 1hb Jun 2022

Masa dan acara:

  • 8.30 – 10.30 pagi (Majlis Perasmian, Kertas Perdana dan Kertas Kerja Utama 1)
  • 2.15 – 4.30 petang (Kertas Kerja Utama I, II dan III)

Orang ramai yang ingin menyertai persidangan ini bolehlah mengikutinya melalui platform Microsoft Teams di: http://tiny.cc/SeminarWaqafAntarabangsa

Instagram

kheu.brunei

Location

Main Conference Hall, ICC

International Convention Centre, Berakas

Go to Top